top of page

Voor verwijzers

Psychologenpraktijk Schwanen is een praktijk voor generalistische basis GGZ en gevestigd vlakbij het Koningin Emmaplein in Maastricht. De focus van de praktijk ligt op jongvolwassenen (18-35 jaar) met lichte tot matige klachten. 

De indicaties en contra-indicaties voor behandeling binnen de praktijk zijn

als volgt:

Indicaties

 • Angst, bijvoorbeeld agorafobie, paniekklachten, sociale angst, gegeneraliseerde angst, dwang, faalangst;

 • Depressieve klachten;

 • Langdurige slapeloosheid;

 • Psychische problemen rondom zwangerschap en bevalling;

 • Posttraumatische stressklachten na een eenmalige gebeurtenis, bijvoorbeeld na een bevalling, ongeval of operatie;

 • Aanhoudende lichamelijke klachten, bijvoorbeeld tinnitus, chronische pijn, chronische vermoeidheid, maag-darmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, etc.

 • Verwerkingsproblemen als gevolg van een somatische aandoening;

 • Negatief zelfbeeld.

Verwijsprocedure

Voor verzekerde zorg is een verwijzing nodig met de volgende gegevens:
- Naam en geboortedatum van de cliënt;
- De reden van de verwijzing naar de GBGGZ;
- De vermoedelijke DSM-5 classificatie;
- De datum van de verwijzing;
- De AGB-code van de verwijzer;
- Handtekening van de verwijzer en/of  praktijkstempel.


De verwijzing dient te zijn gedateerd op of vóór de datum van de eerste afspraak en mag maximaal 9 maand oud zijn. De verwijsbrief mag via verwijsbureau tipp, zorgmail of per post worden verstuurd. Cliënt dient zich tevens zelf aan te melden via het contactformulier op de website. Vervolgens wordt er zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen met cliënt contact opgenomen.

Contra-indicaties

 • Een lopende letselschade procedure;

 • Hoge crisisgevoeligheid en/of acute suïcidaliteit;

 • Een voorgeschiedenis in de forensische zorg;

 • Ernstige problemen in de agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag;

 • Zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking (IQ < 85);

 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen;

 • Persoonlijkheidsstoornissen;

 • Bipolaire-stemmingsstoornissen;

 • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen;

 • Eetstoornissen;

 • Ernstige obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen;

 • Ernstige posttraumatische stressstoornissen.

 

Na aanmelding vindt er allereerst een telefonisch kennismakingsgesprek met cliënt plaats waarin een eerste inschatting wordt gemaakt van de problematiek. Hierna wordt een intakegesprek ingepland waarin onder andere de problematiek, voorgeschiedenis en hulpvraag verder in kaart worden gebracht. Er wordt gekeken of dit aansluit bij het behandelaanbod van de praktijk. Is dit het geval, dan start de behandeling aansluitend aan het intakegesprek. Terugkoppeling aan de verwijzer gebeurt na het intakegesprek en bij afsluiting van de behandeling. De cliënt wordt hierover expliciet geïnformeerd.

 

Indien u vragen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen.

bottom of page