top of page
Schwanen%2520%2520(LR)-10_edited_edited.

Tarieven en vergoedingen

Per 2022 wordt er binnen de Geestelijke Gezondheidszorg een ander bekostigingssysteem, het zogenoemde Zorgprestatiemodel, gehanteerd. Hieronder probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen hoe het werkt. Het is een heleboel informatie en ik kan mij voorstellen dat je hierna nog vragen hebt. Neem gerust contact met mij op. 

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg

Om in aanmerking te komen voor behandeling die (groten)deels wordt vergoed door de zorgverzekeraar is het volgende nodig:
• een verwijsbrief van de huisarts;
• een zorgvraagtype dat wordt vastgesteld gedurende de intake.

Gecontracteerde zorg

Met de volgende zorgverzekeraars (en hun labels) heb ik een contract afgesloten voor 2024:

 

  • VGZ (VGZ, IZA, UMC, Univé Zorg, ZEKUR, IZZ)

  • Menzis (Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink)

  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea)

  • a.s.r. (a.s.r. en Ditzo)

  • ENO (Salland, HollandZorg)

  • EUCARE (EUCARE, Aevitae)

  • ONVZ (ONVZ, VvAA, Jaaah) 

  • DSW (DSW, StadHolland, inTwente)

 

Indien je bent verzekerd bij een van bovenstaande zorgverzekeraars dan wordt jouw behandeling geheel vergoed. De maandelijkse factuur gaat rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar.

 

Let op! Je eigen risico of vrijwillig risico van €385,- of hoger wordt daarbij wel ieder kalenderjaar, zolang je in behandeling bent, aangesproken (als dat nog niet is gebeurd). 

 

Ongecontracteerde zorg

Met de volgende zorgverzekeraar (en hun labels) is geen contract afgesloten voor 2024:
 

  • CZ (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, JustCZ, CZdirect)

 

Dit betekent concreet dat je maandelijks een factuur van mij ontvangt. De factuur kun je vervolgens zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar waarna deze een bepaald percentage aan jou vergoedt.

 

Let op: ik hanteer een betalingstermijn van 30 dagen. Zie voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

Het percentage dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed is afhankelijk van de wijze waarop je bent verzekerd. Heb je een natura polis? Dan wordt ongeveer 50-80% vergoed. Het is dan afhankelijk van jouw verzekering hoe hoog dit percentage precies is. Heb je een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling grotendeels vergoed, tussen de 90-100%. Bij sommige zorgverzekeraars dien je voorafgaand toestemming te vragen voordat je in behandeling kunt komen. Informeer bij jouw zorgverzekeraar of dit voor jou geldt.

 

Het is ook belangrijk dat je op voorhand goed bij je zorgverzekeraar informeert hoeveel procent vergoed wordt, zodat je weet wat je financieel kunt verwachten en een goede afweging kunt maken of je bij mij in zorg wilt komen.

 

Ook nu geldt dat je eigen risico of vrijwillig risico wordt aangesproken (als dat nog niet is gebeurd). Wanneer de behandeling over de jaarwisseling heen loopt wordt opnieuw je eigen risico of vrijwillig risico aangesproken.

 

De tarieven voor psychologische behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De hoogte van het tarief hangt af van twee factoren: het soort consult (diagnostiek of behandeling) en de duur van het consult. Meestal duren intakegesprekken 60 minuten en behandelgesprekken 45 minuten. Er wordt uitgegaan van de geplande tijd. Als een consult iets langer of korter duurt, dan blijft deze tijd staan en wordt als zodanig op de factuur vermeld. Als het consult echter meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, dan wordt de consultduur aangepast.

Het aantal vermelde minuten in onderstaande tabellen betreft de gesprekstijd. Tijd die wordt besteed aan rapportage, telefonisch contact, inlezen in het dossier, e-mailcontact, etc. is inbegrepen in elk bedrag, en wordt dus niet apart gefactureerd. 
 

Let op! Onderstaande tarieven zijn de tarieven van 2023. De tarieven voor het jaar 2024 volgen nog.

 

Heb je eerder in het kalenderjaar een behandeling in de GGZ elders gehad, informeer dan ook bij je zorgverzekeraar of je het traject deels vergoed krijgt.

Intake

 

30 minuten     
45 minuten

60 minuten

75 minuten

90 minuten

€ 114,20
€ 159,70

€ 183,44

€ 223,48

€ 274,01

Behandeling

 

30 minuten     
45 minuten

60 minuten

75 minuten

90 minuten

€ 95,67
€ 135,89

€ 161,46

€ 198,72

€ 242,76

Niet-verzekerde zorg

Wanneer er sprake is van een psychisch probleem dat niet valt onder de verzekerde zorg, bijvoorbeeld een burn-out, slaapstoornis, specifieke fobie of aanpassingsstoornis, dan wordt aan het einde van het behandeltraject ook een factuur naar je opgestuurd. Het is echter niet mogelijk om deze in te dienen bij je zorgverzekeraar, aangezien deze zorg niet wordt vergoed.Het uurtarief van niet-verzekerde zorg bedraagt €95,-.

Coaching

Wanneer er geen sprake is van een psychisch probleem volgens de DSM-5, kan er worden gekozen voor een coachingstraject. Vaak is jouw hulpvraag dan van iets andere aard. Coaching is gericht op het leren herkennen van sterke en minder sterke kanten van jezelf en hoe je hiermee op een effectieve manier kunt leren omgaan. Doelen binnen een coachingstraject kunnen zich richten op inzicht krijgen in je gedrag, beter leren omgaan met stress of het aanbrengen van (meer) structuur in je leven. Er is geen verwijzing nodig.

 

Het tarief van coaching is €95,- per uur.

De afspraak annuleren of verzetten

Ben je verhinderd voor een afspraak, laat mij dit uiterlijk 24 uur op voorhand weten. Dit mag zowel telefonisch als via de mail. Wanneer de afspraak te laat wordt afgezegd of indien je niet komt, wordt €50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Als je nog vragen hebt over  tarieven en vergoedingen, neem dan contact met mij op.

bottom of page