Schwanen%2520%2520(LR)-10_edited_edited.

Tarieven en vergoedingen

Hieronder vind je de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen hoe het werkt. Het is een heleboel informatie en ik kan mij voorstellen dat je hierna nog vragen hebt. Neem gerust contact met mij op.

Verzekerde zorg

Om in aanmerking te komen voor behandeling die (groten)deels wordt vergoed door de zorgverzekeraar is het volgende nodig:
• Een verwijsbrief van de huisarts;
• Een DSM-5 classificatie vastgesteld door de zorgverlener.

 

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit betekent concreet dat ik aan het einde van het behandeltraject een factuur naar je opstuur. De factuur kun je vervolgens zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar waarna deze een bepaald percentage aan jou vergoedt. Let op: ik hanteer een betalingstermijn van 30 dagen. Zie voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

Basis ggz kort traject

> ± 3 - 5 gesprekken
Kosten: € 522,13

 

Basis ggz middel traject
> ± 6 - 8 gesprekken
Kosten:
€ 885,01

Basis ggz intensief traject

> ± 10 - 12 gesprekken
Kosten: € 1434,96

 

Onvolledig behandeltraject
> Alleen het intakegesprek en overige (indirecte) tijd hieraan besteed.
Kosten:
€ 228,04

In de tabel staat een vast bedrag achter ieder traject. Er wordt dus geen bedrag per sessie in rekening gebracht, maar een totaalbedrag voor alle tijd die is besteed aan de intake en behandeling. Dit betreft niet alleen gesprekstijd, maar ook tijd die wordt besteed aan rapportage, telefonisch contact, inlezen in het dossier, e-mailcontact, etc. De tijd besteed aan het kennismakingsgesprek wordt overigens niet meegerekend. Na het intakegesprek maak ik een inschatting van het benodigde traject (kort, middel of intensief). Welk traject wordt gekozen hangt af van de ernst van de problematiek.

Soms komt het voor dat na het intakegesprek geen behandeling wordt gestart, omdat bijvoorbeeld de klachten te ernstig en complex zijn voor de Basis GGZ of wanneer iemand na het intakegesprek toch geen behandeling wenst. Dan wordt gesproken van een onvolledig behandeltraject en wordt het bijbehorende tarief in rekening gebracht. Door middel van het kennismakingsgesprek probeer ik van tevoren zo goed als kan al een inschatting te maken om dit te voorkomen. Natuurlijk heb ik daarbij ook jouw hulp en openheid nodig. Helaas lukt het niet altijd om een onvolledig behandeltraject te voorkomen. 

 

Het percentage dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed is afhankelijk van de wijze waarop je bent verzekerd. Heb je een natura polis? Dan wordt 50-80% vergoed. Het is dan afhankelijk van jouw verzekering hoe hoog dit percentage precies is. Heb je een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling grotendeels vergoed, tussen de 90-100%.

Het is belangrijk dat je op voorhand goed bij je zorgverzekeraar informeert hoeveel procent vergoed wordt, zodat je weet wat je financieel kunt verwachten en een goede afweging kunt maken of je bij mij in zorg wilt komen. Let op dat voor vergoeding van de behandeling eerst je eigen risico of vrijwillig risico wordt aangesproken (als dat nog niet is gebeurd).

Heb je eerder in het kalenderjaar een behandeling in de GGZ elders gehad, informeer dan ook bij je zorgverzekeraar of je het traject deels vergoed krijgt.
 

Niet-verzekerde zorg
Wanneer er sprake is van een psychisch probleem dat niet valt onder de verzekerde zorg, bijvoorbeeld een burn-out, slaapstoornis, specifieke fobie of aanpassingsstoornis, dan wordt aan het einde van het behandeltraject ook een factuur naar je opgestuurd. Het is echter niet mogelijk om deze in te dienen bij je zorgverzekeraar, aangezien deze zorg niet wordt vergoed.

Het uurtarief van niet-verzekerde zorg bedraagt €90,-.


Coaching
Wanneer er geen sprake is van een psychisch probleem volgens de DSM-5, kan er worden gekozen voor een coachingstraject. Vaak is jouw hulpvraag dan van iets andere aard. Coaching is gericht op het leren herkennen van sterke en minder sterke kanten van jezelf en hoe je hiermee op een effectieve manier kunt leren omgaan. Doelen binnen een coachingstraject kunnen zich richten op inzicht krijgen in je gedrag, beter leren omgaan met stress of het aanbrengen van (meer) structuur in je leven. Er is geen verwijzing nodig.

Het tarief van coaching is €90,- per uur.


De afspraak annuleren of verzetten
Ben je verhinderd voor een afspraak, laat mij dit uiterlijk 24 uur op voorhand weten. Dit mag zowel telefonisch als via de mail. Wanneer de afspraak te laat wordt afgezegd of indien je niet komt, wordt €50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Als je nog vragen hebt over  tarieven en vergoedingen, neem dan contact met mij op.